Да си светиш сам...

Отдавна ми беше мечта и ето, че се изпълни - сложихме си слънчеви панели. Ние нищо не правим, а те произвеждат електричество, с което си светим, перем си и си готвим.

Панелите за производство на енергия са инсталирани на покрива 
Понеже е нещо ново, то гледаме редовно какво ни е донесло слънцето този ден. Примерът отдолу е от днес, когато беше доста мрачно. Лъч по лъч обаче се събира - за 20 дена надхвърлихме 110 киловат часа!
Дневното производство

Производствоно последните дни - повечето от изминалите дни произвеждахме между 6 и 7 килиоват часа.
Резонен въпрос е какво се случва с произведеното електричество - би било истинско чудо да го хабим цялото точно в момента, когато слънцето грее. Eлектромерът има " два канала"- един за изхабения ток, един за произведения и върнатия в електромрежата. Каквото употребим директно, не се появя нито на едната сметка, нито на другата. Веднъж годишно двете числа се засичат и се плаща разликата, т.е. получаваме същата цена за единица ток, която и плащаме (за интересуващите се това е около 22 цента). Ако надхвърлим потреблението си, ще получаваме само половината от цената. Казват, че инсталацията се изплаща за 7-8 години, като производствените мощности са гарантирани 25 години.
Актуално производство на мелницата ни.

Разбира се, не всеки има покрив, на който да качи панелите. За тези хора тук се предлага и други видове инвестиции за производство на зелен ток. Пример за това е закупуването на акция от вятърна мелница, която изплаща дивидент под формата на ток, които съответно се приспада от сметката. Една акция отговаря на около 500 киловата елетроенергия годишно (четиричленно семейство го дават стандартно да изразходва към 3000). Разходите са свързани са покупката на акцията (250 евро) и ежегодна такса подръжка (25 евро). Познайте кой си глътна и една такава играчка :)

Защо ви разправям толкова пространно за зелените ми инвестиции? Ами защото зелената енергия често се споменава като нещо лошо и далечно, скъпо и измама. Искам да покажа, че при желание от страна на регулатора и доставчиците да предоставят инфраструктурата, тя е чиста и лесна. В този пример тя идва много близо до нас и ежедневието ни. От страна на потребителите също са нужни промени. Първата може би е да осъзнаят, че скъпо идва от два фактора: или цената на единицата ток, или броят употребени единици. Първото е извън нащето влияие, но намаляването на потреблението чрез изолация и прилагането на електроспестяващи мерки зависи от нас. Това е и първата стъпка за по-чиста природа и по-качествен живот, дори преди да преминете на възобновяема енергия.

Вие какво правите, за да пестите енергия? Ползвате ли зелена енергия и защо?    


Коментари

Популярни публикации от този блог

Мартенички

Торта-заек за рожден ден

Мартеници 2: гайтан и усукан конец